Stowarzyszenie Patria Nostra we wrześniu rozpoczęło realizację projektu „Kaszubska Golgota” dotyczącego zbrodni piaśnickiej. Jest on finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

W Lesie Piaśnickim od września 1939 r. do kwietnia 1940 r. zamordowano – według szacunków – nawet 14 tys. osób. Ofiarami Niemców byli przedstawiciele inteligencji, różnych stanów, także kobiety, a nawet dzieci.

Celem projektu jest uświadomienie zarówno polskiemu, jak i niemieckiemu społeczeństwu faktu, iż pierwszą zbrodnią ludobójstwa, jaką dokonały niemieckie siły zbrojne przy pomocy niemieckiej ludności cywilnej na narodzie polskim, była właśnie zbrodnia piaśnicka, czyli „Kaszubska Golgota”.

Chcemy o tym mówić, ponieważ nasze badania świadczą o tym, że ludzie w ogóle nie znają faktów związanych z tą straszliwą zbrodnią. Nie mamy żadnych złudzeń, że również społeczeństwo niemieckie, które nie zna szeregu zbrodni, jakich dokonały niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce, niewiele wie o zbrodni piaśnickiej. Taki jest wynik ankiety, przeprowadzonej w ramach projektu.

W ramach projektu przewidziano dwie konferencje „Piaśnica – zbrodnia zapomniana w Polsce i w Niemczech”. Jedną zaplanowano w Berlinie. Wśród poruszanych wątków konferencji będą aspekty prawne, jak kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnię piaśnicką. Podjęta zostanie także kwestia indywidualnej odpowiedzialności państwa niemieckiego za zbrodnie II wojny światowej na przykładzie Piaśnicy.

Zaplanowano także wydanie broszury na bazie obu konferencji. Publikacja pokonferencyjna (broszura) zawierać będzie wszystkie wystąpienia panelistów/prelegentów w języku polskim i niemieckim.

Panel 1

Aktualności

Kaszubska Golgota w Nowościach Regionalnych

  Najnowszy numer „Nowości Regionalnych” wydawany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku zawiera informacje o 121 publikacjach dotyczących Kaszub, Kociewia, Żuław, Powiśla i Tr…

Joanna Aleksandra Biniszewska: Utracone dobre kultury w czasie II Wojny Światowej

Zachęcamy do zapoznania się z wykładem, jaki Joanna Aleksandra Biniszewska – wiceprezes Stowarzyszenia Patria Nostra i prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie – wygłosiła podczas…

Kaszubska Golgota w Touro College Berlin

20 października 2022r. odbyła się druga edycja konferencji „Kaszubska Golgota”, dotyczącej zbrodni piaśnickiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu w Gdańsku. Uczestniczyła w nim grupa studentów z…

Kilka ujęć z konferencji

Touro Collage Berlin – 20 października 2022 r.

Monografia pokonferencyjna Kaszubska Golgota

Monografia pokonferencyjna „Kaszubska Golgota”, będąca pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej, zorganizowanej 8 czerwca 2022r. przez stowarzyszenie Patria Nostra. KASZUBSKA GOLGOTA MONOGRAFIA …

Już 20 października w Berlinie druga edycja konferencji na temat zbrodni piaśnickiej, Kaszubskiej Golgoty

Piaśnica – zbrodnia zapomniana w Polsce i w Niemczech. Już 20 października w Berlinie druga edycja konferencji na temat zbrodni piaśnickiej, Kaszubskiej Golgoty Stowarzyszenie Patria Nostra we wrześni…

Panel 2

Konferencja w Polsce

Konferencja w Polsce – 8 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym – relacją z międzynarodowej konferencji naukowej „Kaszubska Golgota”, która odbyła się w Gdańsku w dniu 8 czerwca 2022 r. Konferencj…

Dlaczego „Kaszubska Golgota”? Ofiarom trzeba przywrócić pamięć…

Olsztyńskie stowarzyszenie Patria Nostra zorganizowało dużą, międzynarodową konferencję na temat pierwszej zbrodni ludobójstwa, popełnionej podczas II wojny światowej w lasach piaśnickich pod Wejherow…

Konferencja „Kaszubska Golgota”

Piaśnica – „biała plama” w historii

    W dniu 8 czerwca br. w godz. 10-14 w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej przy ul. Biskupiej 24B odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Kaszubska Golgota”. Finansuje ją Narodowy …

Małe stowarzyszenie – duża konferencja. Dlaczego „Kaszubska Golgota”?

    W dniu 8 czerwca br. w godz. 10-14 w siedzibie Gdańskiej Szkoły Wyższej przy ul. Biskupiej 24B odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaszubska Golgota” organizowana przez olsz…

22 kwietnia 2022 – Opinie Olsztyn – Rozmowa z Mec. Lechem Obarą o założeniach projektu „Kaszubska Golgota”

Mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra, koordynator projektu „Kaszubska Golgota”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków…

Panel 3

Konferencja w Niemczech

Joanna Aleksandra Biniszewska: Utracone dobre kultury w czasie II Wojny Światowej

Zachęcamy do zapoznania się z wykładem, jaki Joanna Aleksandra Biniszewska – wiceprezes Stowarzyszenia Patria Nostra i prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie – wygłosiła podczas…

„Kamerdyner” w Touro College Berlin

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, opracowaną przez Marka Klata – scenarzystę filmu „Kamerdyner” – na potrzeby konferencji „Kaszubska Golgota”, która odbyła…

Kaszubska Golgota w Touro College Berlin

20 października 2022r. odbyła się druga edycja konferencji „Kaszubska Golgota”, dotyczącej zbrodni piaśnickiej. Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu w Gdańsku. Uczestniczyła w nim grupa studentów z…

Kilka ujęć z konferencji

Touro Collage Berlin – 20 października 2022 r.

Druga część konferencji w Touro College Berlin

  20 października 2022r. o godz. 14:00 w auli Touro College Berlin odbędzie się druga edycja konferencji „Kaszubska Golgota”. Jest to ważna część projektu pod tym samym tytułem, reali…

Konferencja w Niemczech

W ramach Projektu „Kaszubska Golgota” w roku 2022 stowarzyszenie Patria Nostra zorganizuje konferencję w Berlinie, na uczelni Touro College, z którą od lat współpracujemy. Jest to międzynarodowa uczel…

Panel 4

Ankieta

Ankieta na temat świadomości społecznej w kwestii Zbrodni Piaśnickiej w Polsce i w Niemczech.


W ramach Projektu „Kaszubska Golgota” w drugiej połowie 2021 r. została przeprowadzona ankieta, która miała na celu odpowiedź na pytanie, czy w świadomości Polaków i Niemców istnieje wiedza na temat tragedii, jaka rozegrała się w lesie koło Piaśnicy.
Ankieta była anonimowa i zawierała pytania zamknięte.
Prezentujemy wyniki z ankiety, zarówno w ujęciu wykresów kołowych, jak i podsumowań zbiorczych. Konkluzja nasuwa się jedna. Bez względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenia – wiedza na temat Zbrodni Piaśnickiej jest znikoma.

To świadczy o tym, że projekt „Kaszubska Golgota” ma do spełnienia ważną misję informacyjną.

Wyniki ankietyplik pdf oraz xls – do pobrania