Konferencja w Niemczech

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie patria-nostra.webp

W ramach Projektu „Kaszubska Golgota” w roku 2022 stowarzyszenie Patria Nostra zorganizuje konferencję w Berlinie, na uczelni Touro College, z którą od lat współpracujemy. Jest to międzynarodowa uczelnia wyższa, która prowadzi w swoim berlińskim campusie kierunek „Studia nad Holokaustem”, kierowany przez prof. Stephana Lehnstaedta, badacza niemieckich zbrodni na Żydach i Narodzie Polskim. Jest to kuźnia kadr dla niemieckich i europejskich muzeów oraz miejsc pamięci. Konferencja pod roboczym tytułem „Piaśnica – zbrodnia zapomniana w Niemczech i Polsce” poświęcona będzie sposobom upamiętniania prawdy o niemieckich zbrodniach w czasie II wojny światowej na przykładzie prawie zapomnianej „Kaszubskiej Golgoty”. Co ważne – studenci Touro College to nie tylko Niemcy, ale młodzież z całego świata. Tak więc szeroko przebijemy się z naszą narracją i misją. Uczelnia udostępni nam swoje zasoby na potrzeby organizacji konferencji, za którą merytorycznie odpowiadać będzie prof. Stephan Lehenstaedt (operujący w językach polskim, niemieckim i angielskim).

Głównym panelistą będzie Marek Klat, scenarzysta filmu „Kamerdyner”. Pozostała dwójka zostanie wybrana spośród pracowników muzeów tematycznych oraz historyków badających ten temat.

Podczas konferencji zaprezentujemy młodzieży film o Piaśnicy  w wersji angielskiej. Szacujemy, że udział w wydarzeniu weźmie około 200 osób.
Będzie to wydarzenie bez precedensu. W samym centrum Berlina, w żydowskiej uczelni będziemy rozmawiali o zbrodniach niemieckich popełnionych w Polsce i na Polakach.
Upowszechnia się bowiem „europeizacja Holocaustu”, czyli wskazywanie, że winne Holocaustu są też inne narody, które kolaborowały z Niemcami, w tym także Polacy. Polska musi temu przeciwdziałać, merytorycznie wskazując ogrom strat poniesionych przez Polskę i inne narody okupowane z rak Niemców oraz pokazując właściwe proporcje: kto był katem, a kto ofiarą. Okazją do pogłębionej dyskusji na ten temat będzie właśnie konferencja w Berlinie.
Modne stało się upamiętnienia Niemców, którzy ratowali Żydów lub byli w opozycji do Hitlera. Trend ten przenika do popkultury. W Berlinie powstało już odpowiednie muzeum, nakręcono liczne filmy fabularne i dokumentalne. Takiej ochrony nie doczekały się inne aspekty II Wojny Światowej w niemieckiej polityce historycznej, takich jak okupacja niemiecka Polski i zbrodnie dokonywane na Polakach oraz obywatelach żydowskich pochodzenia polskiego. Należy zatem aktywnie wspierać środowiska i osoby sprzyjające upamiętnianiu polskich ofiar II wojny światowej, takie jak prof. Stephan Lehnstaedt, pracownik naukowy partnera projektu Touro College berlin. Trzeba też promować historie życia żyjących polskich Świadków Historii, którzy przeżyli niemieckie obozy, jak współpracujący z nami Stanisław Zalewski, a przede wszystkim promować na świecie postawę polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy narażali życie ratując Żydów (Rodzina Ulmów, Irena Sendlerowa)..